ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

Popis:

Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (angl. X-ray fluorescence) je nedeštruktívna metóda stanovenia prvkového zloženia vzorky. Konkrétne ide o chemické prvky periodickej tabuľky prvkov v poradí od Fluóru po Amerícium.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Meranie prebieha v uzavretej komore s rozmermi 29x39x29 cm (d x š x h). Merací prvok je umiestnený približne 12 cm od okraja. Je prítomná kamera na presné zameranie miesta merania. Zariadenie je schopné merať vzorky pevné aj kvapalné. Tuhé vzorky je možné merať vo vákuu. Jedno meranie trvá približne 10 min (plus 8 min. pre vákuum). Menšie vzorky (cca 1 cm) je možné umiestniť do plastových držiakov a merať až 10 vzoriek. Zariadením nie je možné stanovovať prvky prítomné vo vzorkách organickej povahy (s obsahom uhlíka, vodíka, dusíka alebo kyslíka). Zariadenie je vybavené softwarom, ktorý umožňuje tvorbu vlastných metód pri skúmaní vzoriek podobného zloženia, kvantifikácie vzoriek pomocou štandardov a programu na približné určenie zloženia úplne neznámej vzorky. V tomto prípade ide skôr o kvalitatívnu analýzu (prvkové zloženie).

Kontaktná osoba: Ing. Michal Oravec, PhD., Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

michal.oravec@sng.sk
vladimir.dvonka@stuba.sk