Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Popis:

Daný typ spektrofotometra je stolový a jednoducho prenosný (10 kg, je nutné napájanie do el. siete) prístroj pre rýchlu analýzu vzoriek.

Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy, listiny, textílie, nátery farbív a spojív na skle, papieri, dreve atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu (ZnSe), nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov (centimetre hrúbky). Meranie prebieha z tesného povrchu vzorky, preto v prípade meria historických objektov, je vhodné mať miesto merania očistené.
Kvapalné vzorky je tiež možné merať (rozpúšťadlá, laky a pod.). Je možné ich kvapnúť priamo na merací kryštál (avšak je potrebné dávať pozor na agresívne rozpúšťadla).

Výstup analýzy:
Výstupom merania vzorky sú spektrá, ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom, alebo tabuľkami, pomocou ktorých sa odhaduje jej chemické zloženie.
Na prácu so zariadením sa využíva Software OMINC s knižnicami spektier, ktoré je možné rozšíriť o vlastné merania.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

FTIR (angl. Fourier transform infrared) spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Umožňuje merať aj v transmisnom móde (prehľadné fólie, sklo z vitráží, plastové priehľadné materiály, atď.). K dispozícii k tomuto zariadeniu je nadstavec ConservatIRTM, mechanicky ovládané rameno s kamerou a senzorom na snímanie reflexných spektier vzoriek väčších rozmerov (maľby, plastiky a pod.).

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Malečková, PhD., Ing. Michal Oravec, PhD.

sona.maleckova@stuba.sk
Michal.Oravec@sng.sk