FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

Oddelenie fyzikálnej chémie
FT-IR spektrometer (Thermo-Nicolet) umožňujúci meranie infračervených spektier látok v kvapalnom, tuhom a plynnom skupenstve v oblasti 7600-400 cm-1. Možnosť merania transmisnými (napr. KBr tablety) alebo reflexnými technikami (ATR nástavce so ZnSe kryštálmi). Meranie teplotnej závislosti IR spektier.
Viac