Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Popis:

CAS Touch!, (https://www.emtec-electronic.de/en/cas-touch-charge-analysing-system.html) veľmi moderný plne automatický merač náboja dispergovaných mikro a koloidných častíc.
Princíp: Je to náboj kompenzujúca metóda, kedy elektrokinetický potenciál dispergovaných častíc generovaný pohybom suspenzie je neutralizovaný prídavkom opačne nabitého štandardného polyelektrolytu až do dosiahnutia izoelektrického bodu. Zo spotreby polyelektrolytu vieme určiť veľkosť a polaritu náboja častíc. Metóda je plne automatizovaná a meranie je veľmi jednoduché.

CAS Touch! zakúpený spoločnosťou Mondi SCP a.s..

Služby:

Znalosť nábojov častíc suspenzie je dôležitá vzhľadom na stabilitu akejkoľvek suspenzie, meranie sa uplatňuje v rôznych oblastiach priemyslu a aj na čistenie odpadových vôd, v celulózo-papierenskom priemysle sa používa na stanovenie nábojových charakteristík plniva pridávaného do papiera za účelom optimalizácie plnenia a dosiahnutia maximálnej retencie.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., Ing. Ida Skotnicová, PhD.

stefan.suty@stuba.sk
ida.skotnicova@stuba.sk