Popis:

Funkčný model zariadenia UnilabS slúži na overovanie a na laboratórne skúšky deacidifikačných sústav, simuláciu reálnych a nových deacidifikačných procesov s použitím technologickej platformy vzduch-voda-častice.
Slúži nanášanie mikročastíc aktívnej deacidifikačnej látky ako je MgO/CaCO3/dolomit a iné na knihy, ale taktiež jeho funkcia umožňuje ho použiť ako zariadenie na odstraňovanie prachu a znečistenia kníh.

Služby:

Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

michal.jablonsky@stuba.sk