Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Popis:

Je to špeciálne klimatizované laboratórium na materiály, ktoré vyžadujú pred testovaním stabilizáciu v klimatizovanom prostredí. V súčasnosti sú podmienky klimatizácie nastavené na klimatizovanie papierov, kartónov a lepeniek.

Klimatizovaná skúšobňa fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov bola vybudovaná s podporou MONDI AG Wien GmbH, Mondi SCP Ružomberok a.s., Civest Slovakia, spol. s r.o.

Služby:

Laboratórium umožňuje vykonanie testov pri štandardných laboratórnych podmienkach (t=23±1°C, RV=50±2%) :
• plošná hmotnosť, hrúbka, merná hmotnosť papierov podľa noriem STN ISO 536: 1999, EN 20534
• ťahové vlastnosti (tržné zaťaženie, index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie) podľa noriem ISO 1924-1, ISO 1924-2, prístroj: Instron 3365
• pevnosť v prietlaku podľa normy ISO 2758
• pevnosť v dotrhávaní (Elmendorf) podľa normy ISO 1974
• odolnosť v ohýbaní podľa normy ISO 5626
• priepustnosť pre vzduch / hladkosť podľa Bendtsena podľa noriem ISO 8791-2, ISO 5636-3
• hladkosť podľa Bekka podľa normy ISO 5627
• absorpcia vody podľa Cobba podľa normy EN 20535
• optické vlastnosti plošných materiálov podľa normy ISO 2469, prístroj: Elrepho

Kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., Ing. Ida Skotnicová, PhD.

stefan.suty@stuba.sk
ida.skotnicova@stuba.sk