Popis:

Klimatizačná komora je vhodná tak pre kondicionáciu vzoriek pred skúškou ako aj pre testovanie vplyvu vonkajších podmienok na zmeny vlastností testovaných materiálov. Široké rozpätie teplôt a relatívnej vlhkosti umožňuje simulovať takmer ľubovoľné aplikačné podmienky. Vďaka vnútorným rozmerom komory je možné exponovať aj veľkorozmerové testovacie telesá resp. celé výrobky.

Technická špecifikácia:

 • objem skúšobného priestoru 600 litrov
 • teplotný rozsah -70 až +180°C
 • rozsah rel. vlhkosti 10 – 98%
 • presnoť regulácie teploty +/- 0,5°C
 • presnosť rel. vlhkosti +/- 3%
 • Služby:

  Kondicionácia vzorky, testovanie vplyvu vonkajších podmienok.

  Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

  +421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
  ivan.hudec@stuba.sk