Popis:

Zariadenie je vhodné pre výrobu tvarovo nenáročných výrobkov technológiou vákuového tvarovania. Regulácia intenzity a doby ohrevu polotovaru je regulovaná automaticky podľa nastavenia. Zdvih formy, vkladanie polotovaru, vyberanie výlisku a prepínanie vákua je manuálne.

Technická špecifikácia:

  • max. plocha formy 430×280 mm
  • max. hĺbka profilu 160 mm
  • infračervený ohrev s reguláciou teploty
  • manuálny zdvih formy
  • časovač ohrevu

Služby:

Výroba tvarovo nenáročných výrobkov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk