Meranie priepustnosti plynov a pár

Popis:

Cetrum je vybavené dvomi prístrojmi, jeden na meranie priepustnosti vodnej pary, druhý na meranie priepustnosti plynov. Meranie bariérových vlastností je dôležité najmä pre fóliové materiály určené pre balenie potravín. Obidva prístroje sú pripojené na PC s prenosom a uchovávaním dát v elektronickej forme.

Technická špecifikácia:

  • merané médiá – vodná para, N2, CO2, O2, inertné plyny
  • 0,03-10,00 g/m2/deň pre vodnú paru
  • 1-10,000 cm3/m2/deň pre plyny
  • hrúbka vzorky pre paru 12 mm max.
  • hrúbka vzorky pre plyny 5 mm max.
  • teplotný rozsah pre paru 5-70°C
  • teplotný rozsah pre plyny do 75°C

Služby:

Meranie priepustnosti plynov a vodnej pary.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk