Popis:

DMTA 1 umožňuje meranie pri optimálnej konfigurácii. Otočnú meraciu hlavicu možno pri montáži držiakov vzoriek umiestniť do najvhodnejšej polohy. Je možné nastavanie rýchlosti ohrevu od 0,1 až do 20K/min a chladenia od 0,1 až do 30K/min. Extrémne účinné chladenie šetrí vzácny čas pri meraní a znižuje spotrebu tekutého dusíka. Prístroj umožňuje meranie vo variabilných deformačných módoch: meranie v ťahu, šmyku, tlaku, jednoduchom ohybe, dvojbodovom ohybe a trojbodovom ohybe. Prístroj zabezpečuje meranie expanzného koeficientu v TMA móde a taktiež zabezpečuje automatické stanovenie teploty sklovitého prechodu podľa DIN65583 (Tg2%).

Technická špecifikácia:

  • meranie dynamicko – mechanických vlastností v rozsahu -190 až + 600°C
  • frekvenčný rozsah 0,001 – 300 Hz s rozlíšením 0,00001 Hz
  • tlak, šmyk, ťah, jednoduchý a trojbodový ohyb
  • automatické stanovenie Tg
  • rozsah sily 0,001 – 10 N s rozlíšením 0,25 mN a citlivosťou 1 mN

Služby:

Analýza pevných a kvapalných materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk