Popis:

Dvojstupňová fluidná miešačka slúži na homogenizáciu práškových zmesí polymérov a prísad, najmä na prípravu suchých predzmesí – dry blendov. Typickým príkladom je príprava zmesí PVC so zmäkčovadlami a ďalšími aditívami. V hornom vyskootáčkovom stupni dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy v ktorej dochádza k dokonalému premiešavaniu zmesi a zároveň k jej zahrievaniu, čo umožní a urýchli difúziu kvapalných prísad do častíc polyméru. Po dosiahnutí požadovaného stupňa homogenizácie sa zmes vypustí do nízkootáčkového spodného stupňa, kde sa dochladí. Spodný stupeň pojme dve šarže horného stupňa, čo umožňuje dosiahnuť lepšiu homogenitu jednotlivých šarží.

Technická špecifikácia:

  • vysokootáčkový stupeň s ohrevom, objem komory 11 dm3
  • nízkootáčkový chladiaci stupeň, objem komory 24 dm3

Služby:

Homogenizácia práškových zmesí polymérov a prísad, najmä príprava suchých predzmesí - dry blendov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk