Meranie rázovej húževnatosti metódou Sharpy

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Meranie rázovej húževnatosti metódou Sharpy

Popis:

  • Kladivo do 50 J,
  • rázová a vrubová húževnatosť,
  • podľa ISO 179 a ISO 180,
  • inštrumentované snímače sily,
  • kondicionácia vzorky od -50 do +30°C.

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk