Meranie Indexu toku taveniny

Popis:

  • Teplotný rozsah do 320°C,
  • závažia od 1,2 do 21,6 kg,
  • tryska s priemerom 2,095 mm a dĺžkou 8,0 mm,
  • mechanická voľba závažia,
  • motorické odrezávanie odrezkov.

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk