Kapilárny reometer Goettfert RG20 a RG75

Popis:

 • Pôsobiaca sila do 75 kN,
 • trojkomorový systém,
 • priemer komory 15 mm,
 • rozsah teplôt do 500°C,
 • meranie tokových kriviek,
 • meranie pVT diagramov,
 • meranie narastania za hubicou,
 • merania tepelnej vodivosti,
 • meranie tokovej nestability (Shark skin efekt),
 • meranie elongačnej viskozity,
 • meranie pevnosti a ťažnosti taveniny.

Služby:

Kontrola kvality termoplastických materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk