SMB-chromatografické zariadenie CSEP 9116

Popis:

Kontinuálne chromatografické preparatívne zariadenie so simulovanou pohyblivou vrstvou s 8 kolónami a maximálnym prietokom do 50 ml/min. K dispozícii sú kolóny vhodné na separáciu sacharidov.

Služby:

Delenie oligosacharidov a monosacharidov na báze iónového vylučovania.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

+421 (2) 59 325 254, +421 918 674 254 (mobil)
milan.polakovic@stuba.sk