Popis:

Kvapalinový chromatograf na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu zmesí organických látok, detektor využíva celé UV VIS spektrum a index lomu látok.

Služby:

HOPLC analýzy.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.

+421 918 674 325
alexander.kaszonyi@stuba.sk