Flash chromatografia

Popis:

Flash chromatografia je metóda pre rýchlu preparatívnu separáciu v kolónach plnených rôznymi typmi sorbentov. Zariadenie je vybavené automatickým plničom sorbentov za vákua a prístupu dusíka. Zariadenie je možné použiť pri prietoku mobilnej fázy od 1 do 250 ml/min. Jej využitie je pri čistení/separácii/izolácii rôznych látok z prírodných alebo syntetických produktov. Použitie vo farmaceutickom priemysle a chemickom priemysle.

Služby:

Získavanie/separácia, izolácia, rôznych látok z prírodných alebo syntetických produktov.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk