Modulárne zariadenie na extrakciu proteómu ÄKTA pure 25 M

Home / Ústav biochémie a mikrobiológie / Modulárne zariadenie na extrakciu proteómu ÄKTA pure 25 M

Popis:

Prietok 0,001-25 ml/min, operačný tlak 20 MPa, zabezpečenie integrity proteínu počas celého procesu, UV monitor (rozlíšenie 0,001 mAU) kontroluje 3 vlnové dĺžky 190-700 nm s krokom 1 nm, meranie konduktivity 0,01 mS/cm – 999 mS/cm (+/- 0,01mS/cm), meranie pH 0-14 (+/- 0,1 pH v rozsahu 2-12).

Služby:

Flexibilná extrakcia proteómu zo vzorky v minimálnom rozsahu µg - g.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.

+421 (2) 59 325 763
martin.simkovic@stuba.sk