Popis:

Plynový chromatograf na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu zmesí prchavých organických látok.

Služby:

GC analýzy.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.

milan.hronec@stuba.sk