Popis:

Plynový chromatograf na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu zmesí prchavých organických látok.

Služby:

GC analýzy.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.

+421 918 674 325
alexander.kaszonyi@stuba.sk