Popis:

  • plocha dosiek 400×400 mm
  • elektrický ohrev do 300°C
  • uzatváracia sila do 600 kN
  • rýchlosť ohrevu 10°C/min
  • presnosť temperácie +/- 4°C
  • hydraulický tlak 250 bar
  • uzatváracia rýchlosť 15mm/s

Služby:

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk