Automatický analyzátor vlhkosti

Automatický analyzátor vlhkosti

Oddelenie potravinárskej technológie
Automatický analyzátor vlhkosti stanovuje obsah vlhkosti a sušiny v potravinách a rôznych materiáloch. Výhodou zariadenia je plná automatizácia od nadávkovania materiálu až po vyhodnotenie. Má štyri profily sušenia pre rôzne materiály (štandardný, mierny, skokový a rýchly) a graficky znázorňuje priebeh a výsledky sušenia.
Viac
Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Oddelenie potravinárskej technológie
Zrýchlenou oxidáciou akýkoľvek potravín, olejov a materiálov, za prítomnosti kyslíka, alebo vzduchu či inej atmosféry sa v prístroji Oxitest stanovuje ich kvalita a oxidačná stabilita. Disponuje hardvérom a softvérom, pomocou ktorého je možné predpovedať trvanlivosť akýchkoľvek potravín a materiálov ako aj stabilizačný účinok pridaných antioxidantov. Originálna technológia zariadenia umožňuje analyzovať vzorky bez ich úpravy.
Viac
Laboratórny tlakový reaktor (miniclave)

Laboratórny tlakový reaktor (miniclave)

Oddelenie organickej chémie
Zariadenie na komfortné uskutočnenie chemických reakcií pod tlakom, napr. katalytické hydrogenácie. Prenosný, vizuálna kontrola reakčnej zmesi. Možné miešanie a ohrev pomocou magnetického miešadla. Sklenená nádoba reaktora z hrubého borosilikátu 3,3 chránená oceľovou sieťou, objem max. 200 ml. Šrubovateľné oceľové veko reaktora s manometrom, nápustným a výpustným ventilom, tlakovou poistkou a nástavcom na teplomer. Max. tlak 10 bar, teplotný rozsah -20 °C - + 150 °C.
Viac