Automatický analyzátor vlhkosti

Popis:

Automatický analyzátor vlhkosti stanovuje obsah vlhkosti a sušiny v potravinách a rôznych materiáloch. Výhodou zariadenia je plná automatizácia od nadávkovania materiálu až po vyhodnotenie. Má štyri profily sušenia pre rôzne materiály (štandardný, mierny, skokový a rýchly) a graficky znázorňuje priebeh a výsledky sušenia.

Služby:

Stanovenie obsahu vlhkosti a sušiny v potravinách a rôznych materiáloch.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk