Laboratórna rotačná vákuová odparka

Popis:

Zariadenie na rýchle a šetrné oddestilovanie rozpúšťadiel z reakčných zmesí za zníženého tlaku. Nastaviteľný tlak, rýchlosť otáčok a teplota ohrevného média. Možnosť vytvorenia vlastných programov destilácie. Oddelenie disponuje viacerými druhmi odpariek od rôznych výrobcov.

Služby:

Oddestilovanie rozpúšťadiel z reakčných zmesí za zníženého tlaku.

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Fischer, PhD.

robert.fischer@stuba.sk