Rancimat – test zrýchlenej oxidácie

Popis:

Zrýchlenou oxidáciou tukov v prístroji Rancimat sa stanovuje ich kvalita a oxidačná stabilita. Disponuje hardvérom a softvérom, pomocou ktorého je možné predpovedať trvanlivosť tukov, olejov a margarínov, ako aj stabilizačný účinok pridaných antioxidantov. Dá sa prípadne zistiť aj kinetika niektorých dejov.

Služby:

Index stability a predpoveď (predikcia) trvanlivosti tukov, olejov a margarínov; stabilizačný účinok antioxidantov v tepelne namáhanom médiu.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk