Mikrovlnný reaktor

Popis:

Mikrovlnný reaktor slúži na syntézu, ale aj výskum samotného vplyvu mikrovlnného žiarenia na potraviny, či iný skúmaný materiál. Ponúka paralelný ohrev skúmaného materiálu v reaktoroch pod tlakom do 55 bar. Je možné použiť 0,25 l až do 4 litrov vzorky.

Služby:

Syntéza, výskum samotného vplyvu mikrovlnného žiarenia na skúmaný materiál.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk