Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Home / Ústav potravinárstva a výživy / Oddelenie potravinárskej technológie / Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Popis:

Zrýchlenou oxidáciou akýkoľvek potravín, olejov a materiálov, za prítomnosti kyslíka, alebo vzduchu či inej atmosféry sa v prístroji Oxitest stanovuje ich kvalita a oxidačná stabilita. Disponuje hardvérom a softvérom, pomocou ktorého je možné predpovedať trvanlivosť akýchkoľvek potravín a materiálov ako aj stabilizačný účinok pridaných antioxidantov. Originálna technológia zariadenia umožňuje analyzovať vzorky bez ich úpravy.

Služby:

Index stability a predpoveď (predikcia) trvanlivosti akýkoľvek potravín (aj ich surovín), olejov a materiálov; stabilizačný účinok antioxidantov v tepelne namáhanom médiu.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Kreps, PhD.

+421 948 020 272 (mobil)
frantisek.kreps@stuba.sk