Popis:

Pracovný objem fermentora 100 litrov, automatické riadenie procesu fermentácie.

Služby:

Fermentačné procesy buď za účelom propagácie mikroorganizmov alebo produktov fermentácie.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.

+421 910 969 129 (mobil), +421 (2) 57 294 536
pavel.timar@stuba.sk