Chemický mikrovlnný reaktor

Popis:

Uskutočnenie reakcií indukovaných vplyvom mikrovlnného žiarenia. Možnosť dosiahnutia vysokých reakčných teplôt za veľmi krátky čas, vnútorná kontrola teploty a tlaku, možnosť použitia rôznych rozpúšťadiel.

Služby:

Uskutočnenie reakcií indukovaných vplyvom mikrovlnného žiarenia.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
viktor.milata@stuba.sk