Vákuové tvarovanie

Vákuové tvarovanie

Oddelenie spracovania polymérov
Zariadenie je vhodné pre výrobu tvarovo nenáročných výrobkov technológiou vákuového tvarovania. Regulácia intenzity a doby ohrevu polotovaru je regulovaná automaticky podľa nastavenia. Zdvih formy, vkladanie polotovaru, vyberanie výlisku a prepínanie vákua je manuálne. Technická špecifikácia: max. plocha formy 430x280 mm max. hĺbka profilu 160 mm max. hĺbka profilu 160 mm infračervený ohrev s reguláciou teploty manuálny zdvih formy časovač ohrevu
Viac
Zvlákňovacia linka

Zvlákňovacia linka

Oddelenie spracovania polymérov
Zvlákňovacia linka umožňuje prípravu vlákien z taveniny LOY, POY a FOY technológiami pri použití syntetických polymérov (PP, PA, PES) ako i polymérov z obnoviteľných zdrojov (PLA) v laboratórnom meradle. Linka umožňuje prípravu monokomponentých vlákien s prídavkom modifikačných činidiel v podobe koncentrátov organických i anorganických aditív, pigmentov a farbív s veľkosťou častíc v mikro i nanorozmeroch. Konštrukcia linky umožňuje dostatočný stupeň dispergácie aditív, pigmentov a farbív v hmote pripravovaných vlákien použitím závitovky so špeciálnym profilom a zmiešavačom na jej konci. Linka je variabilná pre technologické postupy prípravy vlákien s rôznym stupňom dĺženia a konečnej stabilizácie pripravovaných vlákien. Technická špecifikácia: L/D závitovky 30 technológia zvláknenia LOY, POY, FOY zubové dávkovacie čerpadlo max. teplota závitovky 350°C počet zvlákňovacích miest: 1 celková dĺžková hmotnosť: 30-250 dtex rýchlosť navíjania do 1800m/min dĺžiaci pomer do 1:3…
Viac
Vstrekolis BOY 60E

Vstrekolis BOY 60E

Oddelenie spracovania polymérov
Štandardný vstrekolis od firmy BOY. V súčasnosti je vybavený formou na vstrekovanie lopatiek pre ťahovú skúšku podľa ISO 527 a univerzálnych skúšobných telies 80x10x4 mm pre testovanie napr. rázovej húževnatosti. Okrem toho je možné výmenou vložiek vstrekovať telesá pre vyhodnotenie zmrštenia a optických vlastností výliskov. Technická špecifikácia: priemer závitovky 38 mm uzatváracia sila 50 ton max. objem nástreku 130 cm3 temperácia formy sušička granulátu objem 110 dm3 sušiaci výkon 65kg/hod, max. teplota 160°C
Viac
Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Oddelenie spracovania polymérov
Podľa geometrie pripojenej vytlačovacej hlavy je možné vytláčať otvorené alebo uzavreté profily. Linka je vybavená vákuovou kalibráciou a vodným chladením vytláčaného profilu, odťahovacím a navíjacím zariadením. V súčasnosti je na zariadení možné vyrábať hadičky s priemerom 6 mm a pripravujeme hubicu pre vytláčanie struny, rozmerovo vhodnej ako náplne do 3D tlačiarní. Technická špecifikácia: vákuová kalibrácia odťahovacie a navíjacie zariadenie priemer závitovky 25 mm L/D 30 výkon na LDPE 15 kg/hod
Viac
Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Oddelenie spracovania polymérov
K vyfukovacej hlave sú pripojené dva vytlačovacie stroje, čo umožňuje výrobu dvoj a trojvrstvých fólií vyfukovaním typu A-B, alebo A-B-A. Takisto je samozrejme možná výroba mono fólie z jedného materiálu. Linka je vybavená rotačným odťahom, čo zaručuje výbornú homogenitu návinu fólie, ktorú je potom možné ďalej spracovávať potlačou, alebo na konfekčných strojoch. Linka je vybavená orezom a dvomi navíjacími miestami, čo umožňuje okrem výroby tubulárnej fólie aj výrobu plochých fólií s presnou šírkou návinu. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvové obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev. Technická špecifikácia: max. šírka fólie po zložení 400 mm hubica s priemerom od 40 do 75 mm možnosť orezu okrajov dvojstanicové navíjanie rotačný odťah výkon…
Viac
Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Oddelenie spracovania polymérov
Chill-roll linka je vybavená adaptérom umožňujúcim pripojenie dvoch jednozávitovkových vytlačovacích zariadení. Kombináciou dávkovania dvoch typov polymérov do hlavy je možné pripraviť fóliu s konštrukciou vrstiev A-A alebo A-B-A. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvé obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev. Technická špecifikácia: hubica so šírkou 300 mm šírka pripravenej fólie do 250 mm hrúbka fólie od 10 do 1500 µm možnosť orezu okrajov výkon na LDPE 25 kg/hod
Viac
Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Oddelenie spracovania polymérov
Zariadenie je pripojiteľné k dvojzávitovke, čo umožňuje výrobu liatych fólií zo zmesi ihneď po zamiešaní na dvojzávitovke. Eliminuje sa tak možnosť koalescencie polymérnych zmesí v jednozávitovke v dôsledku znížených šmykových rýchlostí. Linka je vybavená hubicou s nastaviteľnou hrúbkou fólie, meracím zariadením pre kontrolu hrúbky fólie a pozdĺžnym orezom okrajov. Technická špecifikácia: hubica so šírkou 300 mm šírka pripravenej fólie do 250 mm hrúbka fólie od 10 do 1500 µm rýchlosť navíjania 0 – 15 m/min výkon na LDPE 12 kg/hod
Viac
Dvojzávitovka

Dvojzávitovka

Oddelenie spracovania polymérov
Pre dobrú a presnú reprodukciu zloženia zmesi je zariadenie vybavené viacerými dávkovačmi. Pumpy na kvapaliny poskytujú dve triedy presnosti dávkovania. Jedna je určená pre presné dávkovanie malých objemov kvapalných aditív typu reaktívnych prísad a modifikátorov, druhá s vyšším výkonom je určená pre dávkovanie zmäkčovadiel a olejov. Sypké komponenty sa dávkujú gravimetrickými dávkovačmi, pričom dva sú určené na dávkovanie komponentov do násypky zariadenia a jeden je určený pre dávkovanie sypkých materiálov do bočného extrúdra, ktorým je možné dávkovať napr. ďalší polymér priamo do taveniny zmesi v závitovke. Dôležitou súčasťou je vákuový odplyn určený na odstránenie plynných produktov z taveniny zmesi tesne pred výstupom z extrúdra, čím sa zabráni nežiaducemu peneniu taveniny na hubici. Linka môže byť zakončená dvomi typmi granulácie. Buď ide o granuláciu struny po ochladení vodou, alebo je možné…
Viac
Fluidná miešačka

Fluidná miešačka

Oddelenie spracovania polymérov
Dvojstupňová fluidná miešačka slúži na homogenizáciu práškových zmesí polymérov a prísad, najmä na prípravu suchých predzmesí - dry blendov. Typickým príkladom je príprava zmesí PVC so zmäkčovadlami a ďalšími aditívami. V hornom vyskootáčkovom stupni dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy v ktorej dochádza k dokonalému premiešavaniu zmesi a zároveň k jej zahrievaniu, čo umožní a urýchli difúziu kvapalných prísad do častíc polyméru. Po dosiahnutí požadovaného stupňa homogenizácie sa zmes vypustí do nízkootáčkového spodného stupňa, kde sa dochladí. Spodný stupeň pojme dve šarže horného stupňa, čo umožňuje dosiahnuť lepšiu homogenitu jednotlivých šarží. Technická špecifikácia: vysokootáčkový stupeň s ohrevom, objem komory 11 dm3 nízkootáčkový chladiaci stupeň, objem komory 24 dm3
Viac