Vyfukované duté výrobky – technológia vytláčacieho vyfukovania

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Vyfukované duté výrobky – technológia vytláčacieho vyfukovania

Popis:

Linka je vhodná pre základné testovanie spracovateľnosti polymérneho materiálu technológiou vytláčacieho vyfukovania. Je vybavená jednonásobnou formou s maximálnym objemom 250 ml.

Technická špecifikácia:

  • priemer závitovky 25 mm
  • L/D 30
  • uzatváracia sila 11.5 kN
  • max. objem výrobku 250 ml

Služby:

Testovanie spracovateľnosti polymérneho materiálu.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk