Linka na kontinuálne opracovanie plošných materiálov

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Linka na kontinuálne opracovanie plošných materiálov

Popis:

Linka na povrchovú úpravu plazmou umožňuje jednostrannú, alebo obojstrannú kontinuálnu úpravu povrchu polymérnych materiálov plazmou pri atmosférickom tlaku v rôzne voliteľnej atmosfére s potenciálnou možnosťou chemickej úpravy povrchu polymérnych materiálov naväzovaním vhodných látok po predchádzajúcej aktivácii plazmou.

Technická špecifikácia:

  • DCSBD plazmový reaktor
  • šírka aktívnej plochy 40 cm
  • tlak atmosférický
  • prevádzková teplota 10-60°C
  • výkon plazmy od 0 do 5W/cm2
  • posun materiálu od 3,5 do 100m/min

Služby:

Úprava povrchu polymérnych materiálov plazmou.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk