Vstrekolis BOY 60E

Vstrekolis BOY 60E

Oddelenie spracovania polymérov
Štandardný vstrekolis od firmy BOY. V súčasnosti je vybavený formou na vstrekovanie lopatiek pre ťahovú skúšku podľa ISO 527 a univerzálnych skúšobných telies 80x10x4 mm pre testovanie napr. rázovej húževnatosti. Okrem toho je možné výmenou vložiek vstrekovať telesá pre vyhodnotenie zmrštenia a optických vlastností výliskov. Technická špecifikácia: priemer závitovky 38 mm uzatváracia sila 50 ton max. objem nástreku 130 cm3 temperácia formy sušička granulátu objem 110 dm3 sušiaci výkon 65kg/hod, max. teplota 160°C
Viac
Dvojzávitovka

Dvojzávitovka

Oddelenie spracovania polymérov
Pre dobrú a presnú reprodukciu zloženia zmesi je zariadenie vybavené viacerými dávkovačmi. Pumpy na kvapaliny poskytujú dve triedy presnosti dávkovania. Jedna je určená pre presné dávkovanie malých objemov kvapalných aditív typu reaktívnych prísad a modifikátorov, druhá s vyšším výkonom je určená pre dávkovanie zmäkčovadiel a olejov. Sypké komponenty sa dávkujú gravimetrickými dávkovačmi, pričom dva sú určené na dávkovanie komponentov do násypky zariadenia a jeden je určený pre dávkovanie sypkých materiálov do bočného extrúdra, ktorým je možné dávkovať napr. ďalší polymér priamo do taveniny zmesi v závitovke. Dôležitou súčasťou je vákuový odplyn určený na odstránenie plynných produktov z taveniny zmesi tesne pred výstupom z extrúdra, čím sa zabráni nežiaducemu peneniu taveniny na hubici. Linka môže byť zakončená dvomi typmi granulácie. Buď  ide o granuláciu struny po ochladení vodou, alebo je možné…
Viac
Linka na kontinuálne opracovanie plošných materiálov

Linka na kontinuálne opracovanie plošných materiálov

Oddelenie spracovania polymérov
Linka na povrchovú úpravu plazmou umožňuje jednostrannú, alebo obojstrannú kontinuálnu úpravu povrchu polymérnych materiálov plazmou pri atmosférickom tlaku v rôzne voliteľnej atmosfére s potenciálnou možnosťou chemickej úpravy povrchu polymérnych materiálov naväzovaním vhodných látok po predchádzajúcej aktivácii plazmou. Technická špecifikácia: DCSBD plazmový reaktor šírka aktívnej plochy 40 cm tlak atmosférický prevádzková teplota 10-60°C výkon plazmy od 0 do 5W/cm2 posun materiálu od 3,5 do 100m/min
Viac
Deacidifikačný robot

Deacidifikačný robot

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Funkčný model zariadenia UnilabS slúži na overovanie a na laboratórne skúšky deacidifikačných sústav, simuláciu reálnych a nových deacidifikačných procesov s použitím technologickej platformy vzduch-voda-častice. Slúži nanášanie mikročastíc aktívnej deacidifikačnej látky ako je MgO/CaCO3/dolomit a iné na knihy, ale taktiež jeho funkcia umožňuje ho použiť ako zariadenie na odstraňovanie prachu a znečistenia kníh.
Viac
Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to špeciálne klimatizované laboratórium na materiály, ktoré vyžadujú pred testovaním stabilizáciu v klimatizovanom prostredí. V súčasnosti sú podmienky klimatizácie nastavené na klimatizovanie papierov, kartónov a lepeniek. Klimatizovaná skúšobňa fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov bola vybudovaná s podporou MONDI AG Wien GmbH, Mondi SCP Ružomberok a.s., Civest Slovakia, spol. s r.o.
Viac
Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
CAS Touch!, (https://www.emtec-electronic.de/en/cas-touch-charge-analysing-system.html) veľmi moderný plne automatický merač náboja dispergovaných mikro a koloidných častíc. Princíp: Je to náboj kompenzujúca metóda, kedy elektrokinetický potenciál dispergovaných častíc generovaný pohybom suspenzie je neutralizovaný prídavkom opačne nabitého štandardného polyelektrolytu až do dosiahnutia izoelektrického bodu. Zo spotreby polyelektrolytu vieme určiť veľkosť a polaritu náboja častíc. Metóda je plne automatizovaná a meranie je veľmi jednoduché. CAS Touch! zakúpený spoločnosťou Mondi SCP a.s..
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FTIR-mikroskop umožňuje získať reflexné, transmisné a ATR spektrá v priebehu niekoľkých minút. Pomocou funkcie imaging je možné poskladať obraz meranej vzorky a pomocou funkcie mapping zhotoviť mapu zo spektier zodpovedajúcim jednotlivým bodom merania Technický popis: Zariadenie disponuje jedným štandardným senzorom a dvoma „rýchlymi a citlivými“ kvapalným dusíkom chladenými senzormi. Zväčšenie objektívu je fixné (15 – násobné). ATR mód merania (germániový kryštál) umožňuje získať silnejší signál v porovnaní s reflexným módom. Sníma sa povrch do hĺbky 1 – 4 mikrometrov (vzorku je vhodné pred meraním očistiť). Nastavenie kvality spektier umožňuje výber počtu skenov v jednotlivých krokoch merania, rozlíšenie (napr. 16 cm-1) a priestorové rozlíšenie (na úrovni mikrometrov). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a…
Viac
Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™  – Skenovací elektrónový mikroskop

Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™ – Skenovací elektrónový mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to elektrónový mikroskop disponujúci niekoľko sto-tisíc násobným priblížením (v závislosti od režimu -nízke/vysoké vákuum). Je rozšírený o prvkový analyzátor EDS (angl. energy dispersive X-ray spectrometer). Oproti optickému mikroskopu, ktorý dokáže priblížiť vzorku na úrovni mikrometrov, je navyše možné zistiť aj prítomnosť väčšiny prvkov z periodickej sústavy od bóru vyššie (teda všetkých prvkov okrem H, He, Li a Be). Výsledné snímky sú čiernobiele (vykonštruovaný obraz z odrazených elektrónov). Zariadenie umožňuje jednoduché zameranie presného miesta merania pomocou zabudovanej kamery. Prvková analýza uskutočnená formou mappingu priradí prvkové zloženie presnému miestu merania. Je vhodná aj na vzorky s úplne neznámym zložením. Výhodu možnosti práce tohoto zariadenia je, že v móde Low vacuum vzorky nemusia byť vodivé (pokovené). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce…
Viac