Plazmova pištoľ PlasmArt

Plazmova pištoľ PlasmArt

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Ručná plazmová pištoľ je chránené zariadenie vyvinuté ako jeden z realizačných výstupov projektu APVV PlasmArt (APVV 15-0460) na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU. Zariadenie generuje nízkoteplotnú plazmu za atmosférického tlaku. Srdcom zariadenia je piezokeramická tyčinka napájaná 12V zdrojom generujúcim jednosmerné napätie schopné produkovať nehomogénnu nízkoteplotnú výbojovú plazmu na ústí hlavne zariadenia. Pištoľ je napájaná na zdroj technických plynov, ktorý umožňuje široké spektrum možností jej využitia, od aktivácie povrchov, cez operácie čistenia, očkovania, až po sterilizáciu rôznych povrchov.
Viac
Deacidifikačný robot

Deacidifikačný robot

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Funkčný model zariadenia UnilabS slúži na overovanie a na laboratórne skúšky deacidifikačných sústav, simuláciu reálnych a nových deacidifikačných procesov s použitím technologickej platformy vzduch-voda-častice. Slúži nanášanie mikročastíc aktívnej deacidifikačnej látky ako je MgO/CaCO3/dolomit a iné na knihy, ale taktiež jeho funkcia umožňuje ho použiť ako zariadenie na odstraňovanie prachu a znečistenia kníh.
Viac
Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to špeciálne klimatizované laboratórium na materiály, ktoré vyžadujú pred testovaním stabilizáciu v klimatizovanom prostredí. V súčasnosti sú podmienky klimatizácie nastavené na klimatizovanie papierov, kartónov a lepeniek. Klimatizovaná skúšobňa fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov bola vybudovaná s podporou MONDI AG Wien GmbH, Mondi SCP Ružomberok a.s., Civest Slovakia, spol. s r.o.
Viac
Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
CAS Touch!, (https://www.emtec-electronic.de/en/cas-touch-charge-analysing-system.html) veľmi moderný plne automatický merač náboja dispergovaných mikro a koloidných častíc. Princíp: Je to náboj kompenzujúca metóda, kedy elektrokinetický potenciál dispergovaných častíc generovaný pohybom suspenzie je neutralizovaný prídavkom opačne nabitého štandardného polyelektrolytu až do dosiahnutia izoelektrického bodu. Zo spotreby polyelektrolytu vieme určiť veľkosť a polaritu náboja častíc. Metóda je plne automatizovaná a meranie je veľmi jednoduché. CAS Touch! zakúpený spoločnosťou Mondi SCP a.s..
Viac
Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FPA Touch, https://www.emtec-electronic.de/en/fpa-touch-fiber-potential-analyzer.html je veľmi moderný plne automatický merač Zeta potenciálu dispergovaných vlákien a papieroviny. Princíp: je navrhnutý na stanovenie zeta potenciálu vlákien podľa Helmholtzovej-Smoluchowského rovnice súčasným meraním vodivosti, tlaku a merania prúdového potenciálu z prúdenia kvapaliny cez filtračnú vrstvu vlákien (streaming current potential). Vrstva vlákien sa pôsobením podtlaku automaticky vytvára na sitovej elektróde v meracej komore FPA. Pravidelnou zmenou vákua počas merania sa difúzna časť elektrickej dvojvrstvy absorbovaná na vláknach pohybuje s prúdom kvapaliny a vytvárajú elektrokinetický potenciál tzv. prúdový potenciál meraný clonou a prstencovou elektródou. FPA Touch! Zapožičaný dlhodobo spoločnosťou EMTEC.
Viac
L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Elrepho je spektrofotometer ktorý meria optické vlastnosti plošných materiálov je určený najmä pre papier, lepenku, buničiny, náterové farby a plnivá. Elrepho automaticky meria podľa podmienok určených používateľom, napr. svetelný zdroj D65 alebo C alebo aj s použitím rôznych filtrov. Výsledky merania je možné kopírovať do iných programov jednoduchou funkciou kopírovania a vkladania. Prípadne údaje je možné uložiť do súboru kompatibilného s programom Excel. Identity vzoriek je možné načítať z (a výsledky meraní posielať) do iných databáz pomocou štandardných príkazov a nástrojov. Spektrofotometer má difúzne osvetlenie vzorky. Podrobnosti prístroja sú špecifikované v ISO 2469. Elrepho, prístroj je zakúpený z prostriedkov venovaných Oddeleniu dreva, celulózy a papiera spoločnosťou MONDI AG Wien GmbH.
Viac
Instron 3365

Instron 3365

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Instron je univerzálny prístroj na meranie ťahových vlastností materiálov. Elektromechanický univerzálny testovací stroj Instron 3365 s nízkou silou vykonáva ťahové, tlakové, ohybové, odlupovacie / odtrhávacie a iné mechanické skúšky materiálov a výrobkov podľa ASTM, ISO a ďalších priemyselných noriem. Testovací systém Instron 3365 s nízkou silou testuje materiály a výrobky od mikroelektroniky a biomateriálov po plasty, textil, kovy a kompozitné materiály až do sily 50 kN. Jedná sa o stolový testovací stroj s dvoma stĺpmi v silovom rozsahu od 0,02 N do 50 kN. Vyznačuje sa presnosťou meraní sily s maximálnou odchýlkou 0,5 % meranej hodnoty od 0,5% rozsahu snímača. Zber dát prebieha frekvenciou 500 Hz pri použití softvéru Bluehill. Plné ovládanie stroja je riadené z PC so softvérom. Instron 3365, prístroj je dlhodobo zapožičaný firmou Civest Slovakia, spol. s…
Viac
Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Vario Macro Cube je určená na simultánnu analýzu uhlíka, vodíka, dusíka a síry a ponúka ďalšie možnosti na stanovenie kyslíka, chlóru a celkového anorganického uhlíka (TIC). Od farmaceutík v rozsahu 100 mikrogramov po 20 miligramov kvapalných palív až po 1,5 gramu pôdnych vzoriek – EA Cube sa perfektne prispôsobí všetkým požadovaným analytickým potrebám v elementárnej analýze s najvyššou precíznosťou a presnosťou. Vďaka svojej nenáročnej konštrukcii je CUBE optimalizovaná pre bezobslužnú prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni. Výnimočná elementárna koncentrácia a rozsah veľkosti vzorky: 1 µg elementárne koncentrácie, 40 mg pre C a 1,5 g pre anorganické vzorky. Simultánna analýza prvkov CHNS (O sa dopočítava) aj pre sub-µg koncentrácie síry.
Viac