Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Popis:

Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vhodná je aj pre polymérne materiály. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na motorizovanom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách max. centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín najmä organickej povahy (rozpúšťadlá, plasty a pod.).
Samotné meranie (pri správnom nastavení intenzity laseru) je nedeštruktívne.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Mapping znamená, že sa získava veľký počet spektier z vybranej plochy vzorky (cm2). Vyhodnocujú sa v závislosti od intenzity resp. prítomnosti rôznych zložiek (korelačné zobrazenie). Zariadenie umožňuje uskutočniť aj meranie v reze preostrením optiky v z-ovej osi. Možné je selektívne meranie aj pod vrstvou laku, živice, laminovanej fólie a pod. Meranie v móde mapping je časovo náročné (hodiny).

Kontaktná osoba: Ing. Michal Oravec, PhD., Ing. Pavol Gemeiner, PhD., Ing. Lukáš Gál, PhD.

michal.oravec@sng.sk
pavol.gemeiner@stuba.sk
lukas.gal@stuba.sk