„Spectrum Two“ FT-IR Spektrometer (PerkinElmer)

Home / Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie / Oddelenie organickej chémie / „Spectrum Two“ FT-IR Spektrometer (PerkinElmer)

Popis:

Zariadenie na meranie IČ spektier. Veľmi jednoduchá obsluha, priame nanášanie vzorky, okamžité vyhodnotenie merania. Bližšia špecifikácia na stránke výrobcu.

Služby:

Meranie IČ spektier.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

+421 (2) 59 325 148, +421 (2) 59 325 746
viktor.milata@stuba.sk