Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Popis:

Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na pohyblivom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Zariadenie umožňuje meranie aj kvapalných vzoriek napr. v kyvete.
(X-Y) priestorové rozlíšenie = 540 nm (ideálna vzorka).
Confocal depth resolution = 1,7 mikrometra (ideálna vzorka)
Hodnoty sú orientačné - súvisia s použitým laserom, objektívom a štruktúrou vzorky.
Na prácu so zariadením sa využíva Software OMINC s knižnicami spektier, ktoré je možné rozšíriť o vlastné merania.

Kontaktná osoba: Ing. Michal Oravec, PhD., Ing. Lukáš Gál, PhD.

michal.oravec@sng.sk
lukas.gal@stuba.sk