i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanov optovláknový spektrofotometer je zariadenie, primárne určené na meranie v teréne. Zariadenie môže byť napájané akumulátormi. K dispozícii sú transportné (odolné) kufre. Súčasťou je stolček – uchytenie sondy do držiaka, alebo prepojenie s mikroskopom s 20x zväčšením. Mikroskopovú hlavu je možné upevniť na statív s motorizovaným ovládaním – na rameno s kamerou pre presné zmeranie konkrétneho miesta vzorky (horizontálne alebo vertikálne umiestnených). Základná jednotka je vo dvoch vyhotoveniach: 532 a 785 nm laser. Dĺžka optického vlákna so sondou je 5 metrov. Namerané výsledky sú kompatibilné so softwarom OMNIC (knižnice a úpravy). Meranie jedného spektra trvá rádovo sekundy. Metóda je nedeštruktívna pri správnom nastavení intenzity lasera. Nie je obmedzenie veľkosti vzorky. Dokonca je možné merať v hĺbke, bez nástavca – pod lakom, laminovacou fóliou atď. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie…
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na pohyblivom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vhodná je aj pre polymérne materiály. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na motorizovanom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách max. centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín najmä organickej povahy (rozpúšťadlá, plasty a pod.). Samotné meranie (pri správnom nastavení intenzity laseru) je nedeštruktívne. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU…
Viac
ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (angl. X-ray fluorescence) je nedeštruktívna metóda stanovenia prvkového zloženia vzorky. Konkrétne ide o chemické prvky periodickej tabuľky prvkov v poradí od Fluóru po Amerícium. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Je klimatická komora na simulovanie podmienok definovanej teploty a vlhkosti. Má objem 247 l. Nastavenie teploty v rozpätí od 0 – 70 °C resp. 0 – 60 °C s meraním dávky ožiarenia vzoriek. Toto kazetové osvetlenie je vo forme dvoch zdrojov (UV-A/Vis) s voliteľným umiestnením. Dávka žiarenia je nezávisle kontrolovaná (po jej dosiahnutí sa automaticky vypne zdroj žiarenia). Regulácia vlhkosti v komore je riadená automaticky. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 10 – 80 % RH (relatívnej vlhkosti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
FTIR (angl. Fourier transform infrared) spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Ide o stolové a zároveň prenosné (10 kg, je nutné napájanie z elektrickej siete) zariadenie pre rýchlu analýzu vzoriek (identifikácia pásov – vlnočtov charakteristických vibrácií väzieb a funkčných skupín v infračervenej oblasti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním na rýchlu analýzu vzoriek. FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac