Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Popis:

Je klimatická komora na simulovanie podmienok definovanej teploty a vlhkosti. Má objem 247 l. Nastavenie teploty v rozpätí od 0 – 70 °C resp. 0 – 60 °C s meraním dávky ožiarenia vzoriek. Toto kazetové osvetlenie je vo forme dvoch zdrojov (UV-A/Vis) s voliteľným umiestnením. Dávka žiarenia je nezávisle kontrolovaná (po jej dosiahnutí sa automaticky vypne zdroj žiarenia). Regulácia vlhkosti v komore je riadená automaticky. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 10 – 80 % RH (relatívnej vlhkosti).

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Toto zariadenia sa využíva pri simulovanom, urýchlenom starnutí pevných materiálov, na odhad stability napr. papiera, plastov, povrchových úprav (nanesených vrstiev farbív, spojív atď.).

Kontaktná osoba: Ing. Michal Oravec, PhD., Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

michal.oravec@sng.sk
vladimir.dvonka@stuba.sk