Automatický titrátor redukčno-oxidačných reakcií a pH zmien

Automatický titrátor redukčno-oxidačných reakcií a pH zmien

Oddelenie potravinárskej technológie
Automatický titrátor je vybavený dvomi vysoko kvalitnými elektródami, redukčno-oxidačnou a pH elektródou. Veľkú výhodu prináša najmä tam, kde vizuálne hodnotenie nie je možné. Ekvivalentný bod titrácie určuje prístroj automaticky, spoľahlivo a s možnosťou opakovania. Titrátor je použiteľný v širokom rozsahu analýz: vodné pH analýzy, nepolárne titrácie, precipitačné titrácie, komplexometrické titrácie, redoxné titrácie.
Viac
Univerzálna laboratórna centrifúga

Univerzálna laboratórna centrifúga

Oddelenie potravinárskej technológie
Univerzálna laboratórna centrifúga ponúka širokú škálu využitia pri separácii zmesí látok a buniek v skúmavkách, alebo mikroplatniach. Má vysokú relatívnu centrifugačnú silu (RCF) potrebnú na ostré delenie látok. Táto hodnota je závislá od centrifugačného rotora a objemu skúmaviek: 85 ml skúmavky do 9,5 RCF; 15 ml skúmavky do 16,5 RCF; mikroplatne do 21,3 RCF.
Viac