Všeobecné zariadenia pre mikrobiológiu

Popis:

Laboratórne zariadenia, prístroje a pomôcky pre mikrobiológiu.

Služby:

Hodnotenie mikrobiálneho rizika.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518 (mobil)
lubomir.valik@stuba.sk