Popis:

PCR zariadenie určené pre molekulárnu biológiu a biochemický výskum.

Služby:

Amplifikácia génov pomocou polymerázovej reťazovej reakcie.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

+421 (2) 59 325 478
lucia.birosova@stuba.sk