Popis:

Homogenizátor polotekutých a tekutých vzoriek primárne určených pre mikrobiálnu analýzu.

Služby:

Nástroj pre mikrobiologické vyšetrenie, prispôsobený pre všetky druhy laboratórnych aplikácií, s optimálnou bakteriálnou extrakciou, bez rizika krížovej kontaminácie.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518 (mobil)
lubomir.valik@stuba.sk