Mufľová pec MBF 15061

Popis:

Suché spopolňovanie vzoriek (1100 °C).

Služby:

Žíhanie, spopolňovanie laboratórnych vzoriek za prístupu vzdušného kyslíka.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Hybenová, PhD.

+421 (2) 59 325 436
eva.hybenova@stuba.sk