GreenLight Model 930-15

Popis:

Kvantitatívne stanovenie mikroorganizmov na základe spotreby kyslíka.

Služby:

Hodnotenie mikrobiálnej kvality/stability.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

+421 (2) 59 325 518, +421 918 674 518 (mobil)
lubomir.valik@stuba.sk