Elektroforetický analyzátor EA 102

Popis:

Prístroj je určený na automatické meranie elektromigračnými technikami ITP, ITP-ITP a ITP-CZE.

Služby:

Využitie elektroforetických metód na meranie vzoriek v potravinárstve a poľnohospodárstve.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Hybenová, PhD.

+421 (2) 59 325 436
eva.hybenova@stuba.sk