Konfokálny mikroskop Nikon Ti Eclipse A1R+

Home / Ústav biochémie a mikrobiológie / Konfokálny mikroskop Nikon Ti Eclipse A1R+

Popis:

Vybavený unikátnou skenovacou hlavou obsahujúcou jeden ultra rýchly rastrovací skener a jeden galvanometrický skener s vysokým rozlíšením. 4 lasery (405 nm, 488 nm, 561nm,640nm) , 5 rozličných objektívov (10 – 63x), 32 kanálový spektrálny detektor.

Služby:

Mikroskopická analýza rôznych objektov vo vysokom rozlíšení v 2D aj 3D formáte spolu s časozberom (4D). FRET, FRAP analýza. Použiteľný pre mikroorganizmy, živočíšne aj rastlinné bunky.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.

+421 (2) 59 325 516
boris.lakatos@stuba.sk