Prietokový cytometer BD Accuri C6

Home / Ústav biochémie a mikrobiológie / Prietokový cytometer BD Accuri C6

Popis:

Dva excitačné zdroje s vlnovou dĺžkou v modrej 480 – 490 nm a červenej oblasti 630 – 640 nm. 4 citlivé detektory fluorescencie. Detekčná optika zaisťujúca vysokú citlivosť detekcie fluorescencie (FITC menej ako 150 MESF, PE menej ako 100 MESF). Akvizičná rýchlosť zariadenia 10 000 častíc za sekundu. Meranie vzoriek s malým objemom 50 µl. Zariadenie umožňuje kontinuálnu reguláciu prietoku vzorky v rozmedzí 10-100 µl/min a pridanie ďalšej reagencie do kontinuálne meranej vzorky bez prerušenia analýzy. Zariadenie umožňuje počítanie absolútneho počtu buniek bez nutnosti použitia guličiek.

Služby:

Zariadenie na fenotypizáciu bunkových systémov pracujúce na princípe viacfarebnej detekcie signálu fluorescenčne naviazanej látky na povrchu buniek umožňuje analýzu imunofenotypizácie, apoptózy, bunkového cyklu, mikrobiálneho počtu a intracelulárnych cytokínov vo vzorke.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.

+421 (2) 59 325 516
boris.lakatos@stuba.sk