Autoflex speed, Bruker

Home / Ústav biochémie a mikrobiológie / Autoflex speed, Bruker

Popis:

MALDI-TOF/TOF hmotnostný spektrometer, 2 kHz smartbeam-II laser, laser focus do 10 µm, vysoké rozlíšenie a citlivosť.

Služby:

Detailná charakterizácia proteínov, peptidov a iných polymérov. Ďalšie aplikácie: zobrazovanie tkaniva s vysokým rozlíšením, analýza glykánov, jednoduchá a rýchla identifikáciu mikroorganizmov na základe špecifických proteínových spektier (biotyping).

Kontaktná osoba: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.

+421 (2) 59 325 763
martin.simkovic@stuba.sk