EcaFlow 150 GLP, Istran

Home / Ústav analytickej chémie / EcaFlow 150 GLP, Istran

Popis:

Prietokový elektrochemický analyzátor.

Služby:

Stanovenie koncentrácií rôznych prvkov vo vodných roztokoch. Možnosť stanovenia celkových koncentrácií prvkov ako aj koncentrácií prvkov v rôznych oxidačných stupňoch. Napríklad stanovenie zvlášť arzénu (3+) popri arzéne (5+) a podobne.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Čacho, PhD.

+421 (2) 59 325 736
frantisek.cacho@stuba.sk