Autolab – elektrochemický analyzátor

Home / Ústav analytickej chémie / Autolab – elektrochemický analyzátor

Popis:

Multikanálový potenciostat/galvanostat s modulmi umožňujúci všetky elektrochemické merania a so softvérom pre široký rozsah elektrochemických techník a analýzu dát.

Služby:

Elektrochemické analýzy pomocou konvenčných elektród a biosenzorov na báze DNA, stanovenie stopových prvkov a látok, vyšetrenie redoxných vlastností látok a materiálov, hodnotenie väzbových interakcií DNA a štruktúrneho poškodenia DNA.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.

lubomir.svorc@stuba.sk